Επικοινωνία

Εστιατόρια Ηλιουπόλεως Α.Ε.

Κανάρη και Βενιζέλου 105 16345 Ηλιούπολη

Τηλ : 210 99 32 739

FAX :

Email : ba295@hol.gr